نام تاریخ تولد تخصص ساز
هیلا فیض پور 1395/12/02 تار مطالعه بیشتر
عرفان سیاوشانی 1395/12/02 گیتار مطالعه بیشتر
نوید الماسی 1395/12/02 تنبور مطالعه بیشتر
محسن مهاجر 1395/12/02 هارمونیکا(سازدهنی) مطالعه بیشتر
کورش هوشمند 1395/12/02 ارف مطالعه بیشتر
آزاده بهنام پور 1395/12/02 آهنگسازی مطالعه بیشتر
بابک ابوتراب 1395/12/02 آهنگسازی مطالعه بیشتر
عرفان سیاوشانی 1395/12/02 گیتار مطالعه بیشتر
بهنام نوری 1395/12/02 آواز اصیل ایرانی مطالعه بیشتر
احمد عشقی 1395/12/02 آواز پاپ مطالعه بیشتر