تماس با ما ۷۷۷۰۶۰۶۵ | ۷۷۷۰۵۵۳۵ - ۰۲۱ register-icon ثبت نام کنید job-icon فرصت شغلی

کلاس ها

روز کلاس استاد زمان شروع زمان پایان محل برگزاری
شنبه پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ احمد عشقی ۱۱:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
شنبه گیتار پاپ، کلاسیک، فلامنکو، بیس عرفان سیاوشانی ۱۲:۰۰ ۱۴:۳۰ پیش ثبت نام
شنبه ویولن بهاره صفایی ۱۴:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
شنبه پیانو حسین برزگر ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
یکشنبه پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ احمد عشقی ۱۱:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
یکشنبه ویولن بهاره صفایی ۱۵:۳۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
یکشنبه پیانو شادی خسروی ۱۵:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
یکشنبه گیتار پاپ مونا ضرابی ۱۴:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
یکشنبه تنبک، دف، ادو، کاخن، درامز سپند کهزادی ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
یکشنبه پیانو عمومی و مدرسه رویال و هارپ(چنگ) آزاده بهنام پور ۱۵:۰۰ ۱۹:۳۰ پیش ثبت نام
دوشنبه پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ احمد عشقی ۱۱:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
دوشنبه تنبک، دف، ادو، کاخن، درامز سپند کهزادی ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
دوشنبه پیانو عمومی و مدرسه رویال و هارپ(چنگ) آزاده بهنام پور ۱۷:۰۰ ۱۹:۰۰ پیش ثبت نام
دوشنبه ویولن پریا خادم ۱۳:۳۰ ۱۷ پیش ثبت نام
دوشنبه هارمونیکا،گیتار پاپ، الکتریک محسن مهاجر ۱۱:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
دوشنبه آواز اصیل ایرانی بهنام نوری ۱۴:۰۰ ۱۹:۰۰ پیش ثبت نام
دوشنبه موسیقی کودک(ارف) کوروش هوشمند ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
دوشنبه پیانو احمدرضا بلوکات ۱۲:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
دوشنبه سه تار و تنبک نیکی آتش فراز ۱۱:۰۰ ۱۵:۳۰ پیش ثبت نام
سه شنبه پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ احمد عشقی ۱۱:۰۰ ۱۵:۰۰ پیش ثبت نام
سه شنبه گیتار پاپ، کلاسیک، فلامنکو، بیس عرفان سیاوشانی ۱۲:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
یکشنبه پیانو حسین برزگر ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
سه شنبه موسیقی کودک(ارف) کوروش هوشمند ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
سه شنبه تنبک، دف، ادو، کاخن، درامز سپند کهزادی ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
سه شنبه پیانو احمدرضا بلوکات ۱۲:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
سه شنبه سنتور حمیدرضا برزویی ۱۴:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
سه شنبه تار و پیانو هیلا فیض پور ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
سه شنبه سه تار و تنبک نیکی آتش فراز ۱۱:۰۰ ۱۵:۳۰ پیش ثبت نام
چهارشنبه پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ احمد عشقی ۱۱:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
چهارشنبه پیانو عمومی و مدرسه رویال و هارپ(چنگ) آزاده بهنام پور ۱۵:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
چهارشنبه پیانو احمدرضا بلوکات ۱۲:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
چهارشنبه سنتور حمیدرضا برزویی ۱۴:۴۵ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
چهارشنبه تار و پیانو هیلا فیض پور ۱۵:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
چهارشنبه تنبور ، سه تار نوید الماسی ۱۷:۰۰ ۲۱:۰۰ پیش ثبت نام
پنجشنبه پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ احمد عشقی ۱۱:۰۰ ۱۶:۳۰ پیش ثبت نام
پنجشنبه گیتار پاپ، کلاسیک، فلامنکو، بیس عرفان سیاوشانی ۱۱:۰۰ ۱۶:۳۰ پیش ثبت نام
پنجشنبه گیتار پاپ مونا ضرابی ۱۱:۰۰ ۱۶:۳۰ پیش ثبت نام
پنج شنبه پیانو کیمیا امین زاده ۱۱:۰۰ ۱۷ پیش ثبت نام
چهارشنبه پیانو نیکی آتش فراز ۱۱:۰۰ ۱۹:۰۰ پیش ثبت نام

دسترسی

کلاس های آموزشی

کلاس های آموزشی آزاده

پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ

گیتار پاپ، کلاسیک، فلامنکو، بیس

ویولن

دیدگاه های شما

آموزشگاه موسیقی آزاده

سلام . خواستم بگم که اسم بزرگ یک آموزشگاه هیچگاه دلیل بر خوب بودن اون آموزشگاه نیست ولی آموزشگاه آزاده هم اسم بزرگی داره و هم روش موثری در آموزش

من که همه پرسنل اینجا رو دوست دارم خیلی مهربونند

اساتید مجرب و دلسوز و مدیریت فهیم موجب شده این آموزشگاه بزرگترین در شرق تهران باشد .

مجله هنری

آموزشگاه موسیقی آزاده

هزینه کلاس‌ها را کاهش دادیم

وقفه در کلاس‌ موسیقی

لباسی از جنس صدا