تماس با ما ۷۷۷۰۶۰۶۵ | ۷۷۷۰۵۵۳۵ - ۰۲۱ register-icon ثبت نام کنید job-icon فرصت شغلی

کلاس ها

روز کلاس استاد زمان شروع زمان پایان محل برگزاری
شنبه پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ احمد عشقی ۱۱:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
شنبه گیتار پاپ، کلاسیک، فلامنکو، بیس عرفان سیاوشانی ۱۲:۰۰ ۱۴:۳۰ پیش ثبت نام
شنبه ویولن بهاره صفایی ۱۵:۳۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
شنبه پیانو مهتا نجفیان ۱۳:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
یکشنبه پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ احمد عشقی ۱۱:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
یکشنبه ویولن بهاره صفایی ۱۵:۳۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
یکشنبه پیانو شادی خسروی ۱۵:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
یکشنبه گیتار پاپ مونا ضرابی ۱۴:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
یکشنبه تنبک، دف، ادو، کاخن، درامز سپند کهزادی ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
یکشنبه پیانو عمومی و مدرسه رویال و هارپ(چنگ) آزاده بهنام پور ۱۵:۰۰ ۱۹:۳۰ پیش ثبت نام
دوشنبه پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ احمد عشقی ۱۱:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
دوشنبه تنبک، دف، ادو، کاخن، درامز سپند کهزادی ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
دوشنبه پیانو عمومی و مدرسه رویال و هارپ(چنگ) آزاده بهنام پور ۱۷:۰۰ ۱۹:۰۰ پیش ثبت نام
دوشنبه ویولن پریا خادم ۱۳:۳۰ ۱۷ پیش ثبت نام
دوشنبه هارمونیکا،گیتار پاپ، الکتریک محسن مهاجر ۱۱:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
دوشنبه آواز اصیل ایرانی بهنام نوری ۱۴:۰۰ ۱۹:۰۰ پیش ثبت نام
دوشنبه موسیقی کودک(ارف) کوروش هوشمند ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
دوشنبه پیانو احمدرضا بلوکات ۱۲:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
دوشنبه سه تار و تنبک نیکی آتش فراز ۱۱:۰۰ ۱۵:۳۰ پیش ثبت نام
سه شنبه پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ احمد عشقی ۱۱:۰۰ ۱۵:۰۰ پیش ثبت نام
سه شنبه گیتار پاپ، کلاسیک، فلامنکو، بیس عرفان سیاوشانی ۱۲:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
سه شنبه پیانو مهتا نجفیان ۱۴:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
سه شنبه موسیقی کودک(ارف) کوروش هوشمند ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
سه شنبه تنبک، دف، ادو، کاخن، درامز سپند کهزادی ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
سه شنبه پیانو احمدرضا بلوکات ۱۲:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
سه شنبه سنتور حمیدرضا برزویی ۱۴:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
سه شنبه تار و پیانو هیلا فیض پور ۱۴:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
سه شنبه سه تار و تنبک نیکی آتش فراز ۱۱:۰۰ ۱۵:۳۰ پیش ثبت نام
چهارشنبه پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ احمد عشقی ۱۱:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
چهارشنبه پیانو مهتا نجفیان ۱۳:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
چهارشنبه پیانو عمومی و مدرسه رویال و هارپ(چنگ) آزاده بهنام پور ۱۵:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
چهارشنبه پیانو احمدرضا بلوکات ۱۲:۰۰ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
چهارشنبه سنتور حمیدرضا برزویی ۱۴:۴۵ ۲۰:۳۰ پیش ثبت نام
چهارشنبه تار و پیانو هیلا فیض پور ۱۵:۰۰ ۲۰:۰۰ پیش ثبت نام
چهارشنبه تنبور ، سه تار نوید الماسی ۱۷:۰۰ ۲۱:۰۰ پیش ثبت نام
پنجشنبه پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ احمد عشقی ۱۱:۰۰ ۱۶:۳۰ پیش ثبت نام
پنجشنبه گیتار پاپ، کلاسیک، فلامنکو، بیس عرفان سیاوشانی ۱۱:۰۰ ۱۶:۳۰ پیش ثبت نام
پنجشنبه گیتار پاپ مونا ضرابی ۱۱:۰۰ ۱۶:۳۰ پیش ثبت نام

دسترسی

کلاس های آموزشی

کلاس های آموزشی آزاده

پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ

گیتار پاپ، کلاسیک، فلامنکو، بیس

ویولن

دیدگاه های شما

آموزشگاه موسیقی آزاده

من فکر می کنم یک سیستم علاوه بر تخصص در ارائه دانش (هنری یا فنی) می بایست هنر ازتباط برقرار کردن با مخاطب و تعامل را به درستی دارا باشد قطعا اینها مکمل هم هستند . این آموزشگاه دارای این ویژگیها است

من در آموزشگاه احساس بسیار خوبی به اساتید دارم . بسیار منظم و جدی هستند و یادگیری هنرجو واقعا برای اساتید مهم است .

سلام . خواستم بگم که اسم بزرگ یک آموزشگاه هیچگاه دلیل بر خوب بودن اون آموزشگاه نیست ولی آموزشگاه آزاده هم اسم بزرگی داره و هم روش موثری در آموزش

مجله هنری

آموزشگاه موسیقی آزاده

موسیقی خیابانی

جسی کوک کیست؟

دستگاههای هفتگانه موسیقی ایرانی