تماس با ما ۷۷۷۰۶۰۶۵ | ۷۷۷۰۵۵۳۵ - ۰۲۱ register-icon ثبت نام کنید job-icon فرصت شغلی

اطلاعات عمومی

موسیقی خیابانی ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
تاریخچه موسیقی خیابانی
در دوران باستان اجرا در اماکن عمومی با هدف سرگرم کردن مردم انجام می شد، اما اولین بار واژۀ «اجرای خیابانی » در سال 1860در انگلستان به کار رفت. هنرمندان این هنر، با نقل مکان از شهری به شهر دیگر، علاوه بر سرگرم کردن مردم، اخبار و اتفاقات مختلف را برای مردم هر شهر نقل می کردند و به جای دستمزد، از مردم غذا و جایی برای اسکان موقت میخواستند  با شروع قرن بیستم و پیشرفت موسیقی خیابانی، نوازندگان برای کسب شهرت در مکان های عمومی گرد هم می آمدند و رایگان به اجرای
موسیقی می پرداختند هم اکنون نیز این هنر کاملاً در شهرها شناخته شده و با برنامه و رسمیت بیشتری به کار خود ادامه میدهد؛ به طوری که در بسیاری از کشورها، سالانه فستیوال های موسیقی خیابانی با نوازندگان دوره گرد برگزار می شود.
در ایران با نگاهی به جایگاه موسیقی در ادوار مختلف درمی یابیم که موسیقی خیابانی به تناوب در ادوار مختلف قبل و بعد از اسلام با اهدافی همچون سرگرمی و لذت، مراسم نظامی و مذهبی و عزاداریها حضور داشته است. در دوران ساسانی موسیقی رواج زیادی یافت و از سوی دربار شاهان حمایت می شد. نمونه های مشابه موسیقی خیابانی و عمومی نیز در این بین دیده می شود. به طور مثال، «بهرام گور » چهارصد نوازنده را از هند به ایران خواند و این هنرمندان را بر سایر طبقات مقدم شمرد. این هنرمندان به نام «لولی » یا «سوری » نامیده می شدند. آنان شوخ و ظریف بودند و در هر کوی و برزن، شهر و روستا برای مردم ساز می نواختند و می خواندند )جوادی، 1380 (.در دوره های پس از اسلام نیز گونه های دیگری از اجرای خیابانی و عمومی مشهود است.
به طور مثال در دوره صفویه در غرفه های فوقانی سردر قیصریه دستگاه نقاره استقرار داشته است که همه روزه هنگام طلوع و غروب آفتاب دست های از نوازندگان به تقلید از یک سنت باستانی با طبل و دهل و بوق و کرنا و آلات و ادوات و سازهای جنگی دیگر قسمت هایی را می نواختند )شاردن، 1362 (. در دوره قاجار که یکی از نمونه های بارز اجرای خیابانی در قالب آیینی که تلفیق نمایش و موسیقی است تحت عنوان تعزیه به سرعت پیشرفت کرد. «چلکوفسکی » می نویسد : «تعزیه نه تنها از پشتیبانی دربار ناصرالدین شاه برخوردار شده بود بلکه به کانون اصلی تفریح و عبادت مردم تبدیل شده بود. در تهران دوره قاجار نیز دسته های موسیقی به میدان توپخانه می آمدند و برای مردم موزیک می نواختند. «جعفر شهری » در کتاب «تاریخ اجتماعی تهران » چنین می نویسد : «در سوی غرب حوض میدان توپخانه جایگاهی برای دسته موزیک قزاق آماده کرده بودند تا مزقان بزنند. هر روز عصر موزیک چیان قزاقخانه تهران به میدان می آمدند و در این جایگاه می ایستادند و آهنگ ها و مارش های مختلفی می نواختند . امروزه نیز موسیقی خیابانی به عنوان یک هنر و رویداد مؤثر در عرصه های عمومی شهر در تعامل با بستر و شهروندان است
 
گونه شناسی موسیقی خیابانی
موسیقی خیابانی بیشترین تأثیر را بر قوۀ شنوایی انسان دارد، محملی برای پیوند اقشار مختلف و ایجاد خاطره جمعی در شهر است که در دو مقیاس متفاوت در تهران حضور دارد:  مقیاس کلان و مقیاس خرد. موسیقی در مقیاس کلان قدمت بیشتری دارد و بخش عمده آن را مراسم آیینی و تاریخی شکل می دهد. اجرای موسیقی در این مقیاس، محدود به زمان و مکان مشخص و تعریف شده ای است. ویژگیهای بارز این گروه مقطعی بودن، همگانی بودن و تکرارشوندگی آن است به گونه ای که تعداد کثیری از شهروندان به قالب رفتار اجتماعی مشترک، همه ساله
برای برگزاری آن تلاش می کنند و در طول زمان جایگاه خود را در اذهان عمومی کسب کرده است، درعین حال فضا و مکان اجرای این نوع موسیقی نیازمند کیفیات مشخصی تحت عنوان فضای جمعی است.  موسیقی مناسبتی پر از مفاهیم اجتماعی، اعتقادی و نظامهای ارزشی است. حمایت عمومی از این نوع موسیقی منجر به ساماندهی و افزایش کیفیت فضاهای مورد نیاز آنان از سوی مدیریت شهری شده است. از نمونه های بارز آن در شهر تهران می توان به میدان امام حسین که به منظور ساماندهی مراسم عاشورا باز طراحی شده است، اشاره کرد.
مقیاس خرد شامل اجرای موسیقی خیابانی به شکل فردی یا به شکل گروه های کوچک چند نفره در تمامی سطح شهر است که در سا لهای اخیر رواج بیشتری یافته و به شکل روزمره انجام می گیرد.
این نوع از اجرای موسیقی خیابانی به دوشکل انجام می گیرد :
نوازندگی در یک مکان ثابت و نوازندگان دوره گرد. دسته اول مکان ثابتی را برای خود انتخاب می کنند و از مزایای آن مکان برای ارائه هنر خود بهره می برند .  بنابراین دارای معیارهای مشخصی برای انتخاب مکان خود هستند  دسته دوم به شکل دوره گردی اکثرًا در محلات، وسایل حمل ونقل عمومی و تقاطع های شهری همه روزه به نواختن موسیقی به صورت یک یا دونفره می پردازند. این گروه نیز دارای معیارهای نسبتاً مشابهی با گروه اول هستند اما درجه اهمیت معیارهای این دو گروه بسیار متفاوت است.
 
برگرفته از بولتن منظر شماره 31 تابستان 94
 

موسیقی خیابانی
موسیقی خیابانی
موسیقی خیابانی
موسیقی خیابانی

دسترسی

کلاس های آموزشی

کلاس های آموزشی آزاده

پیانو، آواز کلاسیک و پاپ و سلفژ

گیتار پاپ، کلاسیک، فلامنکو، بیس

ویولن

دیدگاه های شما

آموزشگاه موسیقی آزاده

سلام . حتی در شرایط کرونایی و محدودیتهای بوحود آمده آموزشگاه با مدیریت صحیح، آموزش مجازی را با کیفیت برگزار می کند

وقت بخیر خواستم از این جا از همه تیم اساتید و مدیریت تشکر کنم . من هیچ نقصی در سیستم آموزشگاه نمی بینم

اساتید مجرب و دلسوز و مدیریت فهیم موجب شده این آموزشگاه بزرگترین در شرق تهران باشد .

مجله هنری

آموزشگاه موسیقی آزاده

استعداد فوق‌العاده شجریان در خوشنویسی

کتاب هفتاد و دو مبنای تنبور

شخصیت افراد و موسیقی